In English
04071, Київ, вул. Нижній Вал 15,
поверх 5, офіс 502
На мапі
грудень 2015 року
грудень 2015 року
3061
Партнер Катерина Шум

Страхування професійної відповідальності аудиторів

Партнер Катерина Шум

Даний вид страхування покриває професійні помилки, прорахунки та упущення аудиторських компаній. Договір страхування аудиторської відповідальності передбачає захист майнових інтересів аудитора в тому випадку, коли відповідно до законодавства України він зобов'язаний відшкодувати третім особам (клієнтам) збиток, заподіяний своєю професійною діяльністю.

Під страхове покриття потрапляють всі співробітники застрахованої аудиторської компанії, а також їхні дії, які трактуються як ненавмисні або не направлені спеціально на нанесення збитку третім особам. Збитком називають прямий збиток, нанесений в процесі здійсненні професійної діяльності. Договір страхування відповідальності аудиторів визначає, що до професійної діяльності можна віднести всі види послуг, які застрахована компанія надає своїм клієнтам у рамках чинного законодавства.

Подія, що має ознаки страхової за договором страхування професійної відповідальності аудиторів, настає в момент, коли застрахована компанія отримує претензію від третіх осіб.
Подія, що має ознаки страхової за договором страхування професійної відповідальності аудиторів, настає в момент, коли застрахована компанія отримує претензію від третіх осіб. Пам'ятайте, що про такий факт слід негайно повідомити в страхову компанію. За загальним правилом така претензія повинна бути отримана страхувальником і заявлена ​​страховику протягом терміну дії договору страхування відповідальності аудиторів.

Підтвердження факту настання страхового випадку можна домогтися двома способами. Або аудитор, його клієнт і страхова компанія приходять до письмової згоди щодо інциденту, якщо ніхто з них не оспорює, що є вина аудитора і заподіяно фінансової шкоди його клієнту. Або проходить судовий процес і набуває чинності рішення суду, що визначає наявність вини та суму збитків. При цьому, рішення суду може набути чинності як протягом терміну дії договору страхування професійної відповідальності аудиторів, так і протягом певного та обумовленого періоду після його закінчення. Це може бути один рік, наприклад.

Сума збитку, що буде відшкодована страховою компанією, визначається за письмовою згодою сторін або за рішенням суду. Крім того, на вимогу однієї із сторін розрахунок суми збитку може бути проведений незалежними експертами. У такому випадку за експертизу платить та сторона, яка вимагала її проведення.

Виплата страхового відшкодування здійснюється страховиком потерпілій третій стороні — клієнтові аудиторської компанії.