In English
04071, Київ, вул. Нижній Вал 15,
поверх 5, офіс 502
На мапі
липень 2016 року
липень 2016 року
2880
Партнер Катерина Шум

Що повинно включати в себе страхування організацій і підприємств

Партнер Катерина Шум

Страхування підприємств повинно здійснюватися за кількома напрямками. Сукупність різних страхових полісів і страхових продуктів в портфелі служить гарантією повної захищеності бізнесу від ризиків.

Першим і найбільш очевидним є страхування майна. Майнове страхування включає в себе страхування будівель і споруд. Можливе страхування тільки конструктивних елементів з невід'ємними комунікаціями будівлі. Більш розширений варіант передбачає включення в предмет страхування також внутрішнього і зовнішнього оздоблення.

В стандартному договорі страхування майна до винятків належать такі збитки, як поломка обладнання, викликана внутрішніми дефектами цього обладнання, або вихід з ладу обладнання внаслідок його неправильної експлуатації.
Крім нерухомості, майнове страхування – це ще і страхування устаткування підприємств. За замовчуванням устаткування страхується як майно від пожежі, стихії та інших загальноприйнятих ризиків. Однак, в стандартному договорі страхування майна до винятків належать такі збитки, як поломка обладнання, викликана внутрішніми дефектами цього обладнання, або вихід з ладу обладнання внаслідок його неправильної експлуатації.

Тому, якщо йдеться про складні та дорогі машини або обладнання, то страхування підприємства доцільно розширити ще й на захист від внутрішньої поломки такого обладнання. Дане розширення не робиться окремо, придбати його можливо тільки разом зі стандартним договором страхування майна.

Страхування підприємств, які є роздрібними рітейлерами, має включати в себе страхування товарних запасів. Адже основним активом компаній, що продають роздрібні товари, є їх товарні запаси, загибель яких може привести до банкрутства.

Є ряд моментів, спільних для всіх видів страхування майна, на які необхідно звернути увагу перед підписанням договору, щоб забезпечити надійне страхування діяльності підприємства.

Необхідно коректно і повно описати майно, яке передбачається страхувати. Інформацію, яку можуть запитати для страхування діяльності підприємства, необхідно надавати максимально деталізовано і достовірно. Адже при настанні страхового випадку стануть очевидними всі невідповідності реального стану речей з наданими раніше даними, а також будь-які дрібниці, про які «промовчали» при страхуванні на підприємстві. Закономірно, що це може спричинити за собою відмову страхової компанії у виплаті відшкодування. Наприклад, якщо складський комплекс складається з декількох приміщень, але тільки в одному з них встановлена спринклерна система, то правильно буде так і вказати в заяві на страхування. Не варто узагальнювати, що спринклерна система в цілому є на об'єкті страхування. Це правило стосується всього: охоронної сигналізації, місць для паління і дійсного стану застрахованого майна. Надавайте інформацію, яка максимально точно відобразить всю картину прийнятого на страхування об'єкта.

Важливо визначити точний і актуальний розмір страхової суми. Страхова сума по нерухомості може бути сформульована як вартість будівництва точно такого ж об'єкта на поточний момент, включаючи вартість проекту, матеріалів, робіт і послуг. А, наприклад, страхування товарів на підприємстві передбачає визначення страхової суми, виходячи із середньомісячної вартості товарних запасів по кожній локації протягом останнього року. Можна передбачити коливання в межах 10-20% протягом строку дії договору.

Крім того, не менш важливо вибрати адекватний розмір франшизи, враховуючи, що чим більша франшиза, тим більша частина можливого збитку страховим відшкодуванням не покриється. Розмір франшизи можна вказати у грошовому виразі або у відсотках від вартості майна за кожною окремою адресою. Уважно поставтеся до вказівки точних адрес всіх об'єктів нерухомості, де розташовано майно, що страхується.

Неувага до таких, на перший погляд простих аспектів у страхуванні ризиків підприємства призводить до неприємностей у вигляді неможливості одержати очікуване страхове відшкодування, коли, наприклад, в переліку застрахованої нерухомості забули вказати окремо розташовану трансформаторну підстанцію, а в переліку застрахованих товарів – одну з категорій продуктів, або, нарешті, помилилися в написанні адреси.

Ще один аспект у страхуванні діяльності підприємства – це часто існуюче бажання комерсантів застрахувати фінансові ризики підприємства. Страхування підприємницьких ризиків покликане компенсувати ризики можливих неплатежів з боку покупців, банкрутства контрагентів і так далі. Сам по собі це корисний і надійний страховий продукт, але в умовах нестабільної економічної і політичної ситуації страхові компанії, на жаль, не готові пропонувати ринку страхування підприємницьких ризиків.

Існують види бізнесу, головним активом яких є люди. Тоді страхування на підприємстві буде неповним без такого страхового продукту як страхування співробітників підприємства. Страхування співробітників підприємства включає в себе два напрямки: медичне страхування, покликане покрити витрати на госпіталізацію, лікування і медикаменти, і страхування людей від нещасних випадків, як на робочому місці, так і поза нього.