In English
04071, Київ, вул. Нижній Вал 15,
поверх 5, офіс 502
На мапі
лютий 2015 року
лютий 2015 року
3100
спеціально для forinsurer.com

7 способів отримати швидкі та максимальні виплати по майновим збиткам

спеціально для forinsurer.com

7 найпопулярніших питань, відповіді на які потрібно знати кожному підприємцю, який бажає отримати виплату, достатню для відновлення об'єкта в разі майнового збитку.

1. Чому корпоративні Клієнти рідко отримують виплату по майновому збитку у розмірі, який відповідає сумі дійсного матеріального збитку?

Це, в першу чергу, пов'язано зі специфікою даного сегмента: до 75% договорів становить страхування об'єктів нерухомості як предметів застави, яке Клієнт купує, як правило, на вимогу банків, а не через власне прагнення захистити своє майно. При цьому дуже часто банк схиляє одержувача кредиту страхуватися за стандартними договорами в страховій компанії (далі СК), що акредитовані даним банком. Або ж одержувач  кредиту купує мінімальне страхове покриття в цих СК. У більшості випадків Клієнти орієнтуються виключно на зменшення витрат на обслуговування кредиту і не хочуть замислюватися про наслідки, якщо страховий випадок насправді станеться, помилково вважаючи, що це вже будуть турботи банку та СК.

2. Про що важливо знати при укладанні договорів корпоративного страхування майна?

Легковажний підхід до оформлення страховки може призвести до ситуації, при якій страхувальник, отримавши відшкодування по страховому випадку, змушений самостійно доплачувати більшу частину суми, необхідної для відновлення пошкодженого майна.
Головне, що слід усвідомити фінансовому директору страхувальника, – процес врегулювання страхового випадку та отримання виплати починається з моменту укладення договору страхування. І цьому є безліч прикладів з практики, коли через неграмотне укладення договору Страхувальник не може отримати виплату - наприклад, не вказується в якості ризику «порушення температурного режиму» при перевезенні фармацевтичних препаратів; не зазначається ризик «обмерзання» при страхуванні теплиць, не включається «пожежа внаслідок короткого замикання» в страхове покриття.

3. До чого може призвести неуважність або недбалість при укладанні майнових договорів страхування?

При врегулюванні страхового випадку компанії, що уклали договір страхування за принципом тотальної мінімізації витрат на страхування, очікують велику кількість неприємних сюрпризів. Рішення про розмір збитку і наявність підстав для його виплати в значній мірі залежить від умов договору страхування. Легковажний підхід до оформлення страховки може призвести до ситуації, при якій страхувальник, отримавши відшкодування по страховому випадку, змушений самостійно доплачувати більшу частину суми, необхідної для відновлення пошкодженого майна.

Наведемо реальний приклад: в результаті пожежі, що виникла через коротке замикання, було завдано збитків приміщенню на 10 млн. грн. Страхова сума за договором становила - 220 млн. грн. (за дійсної відновної вартості 400 млн. грн. коефіцієнт недострахування - 0,55), франшиза - 400 тис. грн., коефіцієнт зносу - 0,175. У підсумку СК здійснила виплату наступним чином:

10 млн. грн. (суму збитку) × 0,825 (за вирахуванням зносу: 1 - 0,175) × 0,55 (коефіцієнт недострахування) - 400 тис. грн. (франшиза) = 4,1 млн. грн. відшкодування.

Власна участь страхувальника у відновленні постраждалого об'єкта при цьому склала 5,9 млн. грн.

4. Як часто відбуваються збитки при страхуванні корпоративного майна?

Майнові збитки трапляються не так часто: згідно внутрішньої статистики BritMark число страхових випадків становить не більше 5% від загальної кількості діючих договорів страхування майнових ризиків його Клієнтів. З іншого боку, майнові збитки характеризуються значними грошовими сумами. Так, наприклад, кількість страхових випадків з пошкодженням майна становить 3-4% від усього портфеля договорів наших Клієнтів, при цьому сума матеріальних збитків за ними досягає 20% від загальної суми збитків за всіма видами страхування.

5. Як правильно визначити реальну вартість майна, щоб отримати виплату?

Ризик неповної компенсації збитку в даному випадку може виникнути через страхування об'єкта за заниженою, а не за реальною вартістю (страховою сумою) майна.

Договором страхування може бути передбачено, що страховою сумою є балансова вартість майна, що підтверджується випискою з балансу. Також страховою сумою може бути залишкова вартість по кредиту. Проблема в даному випадку полягає в тому, що страховик при визначенні розміру збитку буде використовувати принцип пропорційної виплати. При цьому страхувальник повинен розуміти, що балансова вартість (або залишкова вартість по кредиту) не збігається з реальною вартістю майна. Відповідно страховик буде платити лише реальну частину збитку на основі принципу пропорційності.

Приклад:

Виробниче підприємство було застраховано за балансовою вартістю в 60 млн. грн. Реальна вартість об'єкта при цьому становить 105 млн. грн. У разі випадку з прямим матеріальним збитком у розмірі 650 тис. грн. страховик виплатить відшкодування (без урахування інших умов договору страхування) на основі таких розрахунків:

• Коефіцієнт недострахування = 60 млн. (балансова вартість) ÷ 105 млн. (реальна вартість) = 0,57

• Сума до виплати = 650 тис. (розмір збитку) × 0,57 (коефіцієнт недострахування) = 370 тис. грн.

Тобто страхувальник може претендувати на виплату 370 тис. грн. відшкодування від загальної суми збитку в 650 тис. грн. При цьому 43% збитку йому доведеться покривати самостійно.

Рішення:

Щоб уникнути такої ситуації, ми рекомендуємо своїм Клієнтам страхувати по відновній вартості майна (тобто за вартістю побудови нової будівлі, купівлі товарних запасів). Також можна порекомендувати перед укладанням договору страхування спільно зі страховиком провести експертизу з визначення дійсної вартості майна і фіксувати дану вартість як страхову суму в договорі.

6. Чи варто страхувати майно з урахуванням матеріального зносу?

При оцінюванні шкоди майнових об'єктів вторинного ринку (не нових об'єктів) страховик може застосувати амортизаційний знос. Чим "старіше" майно, тим більший знос, який буде застосовуватися. Наприклад, на виробничий цех, побудований в 2000 році, коефіцієнт зносу сьогодні буде становити 40%. Механізм визначення збитку в даній ситуації аналогічний тому, який вказаний в пункті про страхування за заниженою вартістю.

Рішення:

В превентивних цілях рекомендуємо страхувати майно віком до 10-ти років без урахування амортизаційного зносу, що посприяє отриманню більш повного обсягу відшкодування. Це може збільшити вартість страховки в середньому на 15%, але при настанні страхового випадку, ця надбавка компенсується з лишком.

7. Як правильно визначити розмір франшизи при майновому страхуванні?

Бувають ситуації, коли навіть за наявності істотного матеріального збитку з причини страхового випадку СК не виплачує страхове відшкодування, оскільки розмір збитку менше франшизи, встановленої в договорі страхування.

Приклад:

Припустимо, в результаті затоплення було пошкоджено оздоблення (ремонт) торгово-розважального цеху. Франшиза за даним договором становить 300 тис. грн., а вартість відновлення оздоблення - 150 тис. грн. В даному випадку у страхової компанії не виникає зобов'язань відшкодовувати збиток, оскільки розмір франшизи більше розміру збитку.

Рішення:

Відносно доцільності встановлення певного розміру франшизи зазначу, що страхувальнику варто самостійно визначати розмір франшизи, виходячи із специфіки застрахованого майна і характеру діяльності страхувальника.

Слід зазначити, що наведені приклади демонструють не мінімізацію розміру збитку з боку СК, а дотримання ними умов договору. Хоча у страховика є й процесуальні способи знизити розмір збитку: при великих збитках страховик залучає експерта (незалежну організацію) для визначення розміру збитку. При цьому, якщо СК залучає в якості незалежного підрядника свого "незалежного" експерта, то, швидше за все, вона бажає мінімізувати розмір збитку. Якщо ж залучається міжнародна сюрвеєрська організація, то метою СК є визначення і виплата дійсного розміру збитку. Цей факт слід враховувати і передбачати в договорі можливість (або навіть обов'язковість) залучення до оцінки збитку дійсно незалежного експерта.