In English
04071, Київ, вул. Нижній Вал 15,
поверх 5, офіс 502
На мапі
вересень 2011 року
вересень 2011 року
5725
Головний бухгалтер Катерина Візниця
спеціально для Главбух

Медичне страхування: відображення в обліку страхових внесків

Головний бухгалтер Катерина Візниця
спеціально для Главбух

Все більша кількість компаній забезпечує медичне страхування своїм працівникам. Тому актуальним є і питання відображення в обліку страхових внесків за договорами медичного страхування.

Як відобразити в обліку медстрахування, якщо страхувальником є підприємство:

ЄСВ

Страховий внесок з добровільного медичного страхування (ДМС) не включається до фонду оплати праці згідно з пунктом 3.5 Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 # 5. Отже, єдиний соціальний внесок (ЄСВ) на цю суму не нараховується.

ПДФО

Страховий внесок з ДМС є базою оподаткування ПДФО згідно з підпунктом 164.2.16 Податкового кодексу України за ставкою 15% (якщо вартість полісу не перевищує суму 10 мінімальних зарплат або 9600[1] грн.) або за ставкою 17% (у частині вартості полісу, що перевищує суму 10 мінімальних зарплат).

Також необхідно врахувати, що страховий внесок з ДМС, сплачений підприємством на користь свого працівника, є для останнього доходом у натуральній формі, і згідно з пунктом 164.5 ПК податок з такого доходу обчислюється із застосуванням підвищуючого натурального коефіцієнта:

- для ставки податку 15% — 1,176471 (100 ÷ (100 – 15));

- для ставки 17% — 1,204819 (100 ÷ (100 – 17)).

ПДВ

Згідно з підпунктом 196.1.3 ПК не є об’єктом оподаткування операції з надання послуг страхування, співстрахування або перестрахування особами, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності згідно із законом, а також пов’язаних з такою діяльністю послуг страхових (перестрахових) брокерів та страхових агентів. Тому вартість страхового полісу ПДВ не включає і права на податковий кредит у страхувальника немає.

Податок на прибуток

Згідно з підпунктом 140.1.6 ПК витрати на страхування здоров’я найманих працівників не можуть бути включені до витрат для визначення бази оподаткування. Інакше кажучи, підприємство несе витрати на медичне страхування виключно з власного прибутку.

Приклад 1. Відображення в обліку витрат з перерахування підприємством страхової премії за працівника

Страховий внесок за договором ДМС — 3000 грн. Вартість страхування оплачується підприємством одноразово одним платежем.

# з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

Д-т

К-т

Доходи

Витрати

1

Укладено договір страхування, нараховано страховий внесок

39

654

3000,00

2

Перераховано страхову премію за договором медичного страхування

654

311

3000,00

3

Утримано ПДФО із зарплати працівника (3000 грн. × 1,176471 × 15%)

661

641/пдфо

529,41

4

Перераховано ПДФО до бюджету

641/пдфо

311

529,41

5

Включено витрати на ДМС у витрати звітного періоду (3000 грн. ÷ 12 місяців)

23, 91–93*

39

250,00

* Залежно від належності працівника до виробничого, загальновиробничого, адміністративного або збутового апарату.

Як відобразити в обліку медстрахування, якщо страхувальником є працівник

У разі якщо працівник самостійно уклав зі страховою компанією договір медичного страхування, він має право доручити своєму роботодавцю здійснювати платежі з ДМС за рахунок своєї заробітної плати. Для цього працівникові слід подати до бухгалтерії підприємства заяву, в якій він повинен вказати реквізити страхової компанії, призначення платежу, суму та періодичність перерахувань (якщо договір укладено з розбивкою платежу).

У такому випадку маємо факт розпорядження працівником своєю зарплатою, що підлягає отриманню «на руки». Тому податкових наслідків для підприємства немає жодних.

Приклад 2. Відображення в обліку витрат з перерахування підприємством страхової премії за дорученням працівника

Заробітна плата працівника — 5000 грн., ставка ЄСВ для роботодавця — 36,8%, для працівника — 3,6%. За договором медичного страхування передбачено щомісячну розбивку платежу. При річній вартості полісу 3000 грн. щомісячний платіж становить 250 грн. (3000 грн. ÷ 12 міс.).

 

# з/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн.

Податковий облік

Д-т

К-т

Доходи

Витрати

1

Нараховано заробітну плату працівникові

92

661

5000

5000

06.2.10 АВ

2

Нараховано ЄСВ (36,8%)

92

651

1840

1840

06.2.11 АВ

3

Утримано ЄСВ (3,6%)

661

651

180

4

Утримано ПДФО (15%)

661

641/пдфо

723

5

Перераховано страховий внесок за рахунок заробітної плати працівника

661

311

250

6

Виплачено заробітну плату працівникові

301

311

3847

661

301

3847


[1] До 01.10.2011. З 01.10.2011 — 9850 грн.

Катерина Візниця, бухгалтер BritMark спеціально для журналу "Головбух"