In English
04071, Київ, вул. Нижній Вал 15,
поверх 5, офіс 502
На мапі
листопад 2015 року
листопад 2015 року
9855
Головний юрисконсульт Сергій Єфімов
спеціально для Бухгалтер 911

Як враховувати ПДВ при укладанні договору страхування та сплати страхової премії, а також при отриманні страхового відшкодування?

Головний юрисконсульт Сергій Єфімов
спеціально для Бухгалтер 911

1. Чи враховується ПДВ в страховій сумі (вартості застрахованого майна)?

Згідно зі ст. 9 закону України "Про страхування" страхова сума — це грошова сума, в межах якої страховик за умовами договору страхування зобов'язаний виплатити страхове відшкодування при настанні страхового випадку. При цьому страхове відшкодування не може перевищувати розміру дійсного прямого збитку, якого зазнав страхувальник.

Ключовими моментами при визначенні страхової суми є походження ТМЦ (купив страхувальник це майно або виготовив його самостійно), а також система оподаткування самого страхувальника (а саме: чи є він платником ПДВ). Отже, якщо страхувальник самостійно виготовив товари, страхова сума ТМЦ буде визначатися як їх собівартість без урахування розміру ПДВ при їх наступній реалізації. При цьому різниця між собівартістю і ціною реалізації товару фактично є неодержаним прибутком страхувальника і страховкою не покривається.

У випадку, коли майно, яке страхується, було куплено, а страхувальник не є платником ПДВ, страхова сума повинна формуватися із розрахунку всієї вартості ТМЦ, включаючи сплачений ним в ціні товару податок на додану вартість.

Якщо ж страхувальник є платником ПДВ, сума сплаченого ним при купівлі ТМЦ податку на додану вартість відноситься ним до податкового кредиту з ПДВ та зменшує його власні зобов'язання з цього податку. При настанні страхового випадку розмір дійсного прямого збитку не буде включати ПДВ, оскільки останній вже врахований у зменшення його власних податкових зобов'язань.

Таким чином, при укладанні договору страхування майна і визначенні страхової суми слід звертати особливу увагу на зазначені аспекти, оскільки безпідставне включення ПДВ в страхову суму тягне за собою збільшення страхової премії без відповідної компенсації при виплаті страхового відшкодування.

2. Чи включається ПДВ до суми страхового відшкодування?

Згідно з п. 196.1.3 ст. 196 Податкового кодексу України, операції з надання послуг у страхуванні є об'єктом оподаткування ПДВ.
Згідно з п. 196.1.3 ст. 196 Податкового кодексу України, операції з надання послуг у страхуванні є об'єктом оподаткування ПДВ. Це означає лише те, що страхові премії та страхові відшкодування сплачуються без урахування податку на додану вартість.

Однак деякі страховики намагаються на цій підставі довести правомірність своїх відмов у відшкодуванні страхувальникам сплаченого в ціні застрахованого майна ПДВ при виплаті страхового відшкодування.

Як уже зазначалося, згідно зі ст. 9 закону «Про страхування», сума страхового відшкодування за загальним правилом не повинна перевищувати розмір прямого збитку, заподіяного страхувальникові. Непрямі збитки вважаються застрахованими, якщо це прямо передбачено договором страхування. Виходячи з цього, можна стверджувати, що основним принципом у страхуванні є компенсація заподіяного страхувальнику прямого збитку.

У тому випадку, коли застраховане майно повністю знищене, страхова компанія зобов'язана виплатити страхове відшкодування в розмірі вартості такого майна (з урахуванням франшизи) в межах страхової суми. Таким чином, при страхуванні ТМЦ виробником товару або його покупцем - платником ПДВ сума страхового відшкодування за знищене майно повинна виплачуватися без урахування ПДВ.

Саме тому таким страхувальникам немає сенсу при укладенні договору вказувати вартість застрахованого майна з урахуванням ПДВ, відповідно збільшуючи страхову суму і страхову премію за договором страхування.

Якщо ж мова йде про неплатника ПДВ, то його прямий збиток буде включати в себе суму сплаченого ПДВ в ціні придбання товару.

У той же час, коли мова йде про пошкодження застрахованого майна, то в умовах договорів страхування, як правило, передбачено повне відшкодування вартості його ремонту. При цьому за загальним правилом вартість таких ремонтних робіт, а також вартість запасних деталей і матеріалів, використовуваних в процесі ремонту, включає в себе суму ПДВ.

Отже, сума страхового відшкодування при пошкодженні застрахованого майна не повинна зменшуватися на суму ПДВ.

На практиці ж, якщо страхова компанія виплачує страхове відшкодування страхувальникові готівкою, нерідко трапляються випадки, коли сума такого відшкодування зменшується на 20% (ПДВ) з доплатою цієї суми після надання страхувальником документів про оплату фактично проведеного ремонту, вартість якого включає ПДВ.

На наш погляд такий підхід є помилковим, оскільки отримати за договором страхування відновлену річ або грошовий еквівалент вартості необхідного ремонту є правом страхувальника. При цьому питання використання цих коштів страхувальником на ремонт або на інші цілі не є об'єктом контролю страхової компанії.

Справедливо також буде зазначити, що часто страхові компанії чітко прописують деякі питання, пов'язані з урахуванням ПДВ при визначенні страхової суми застрахованого майна і при виплаті страхового відшкодування, в самому договорі страхування. При цьому страхувальнику слід бути дуже уважним при вивченні договору і усвідомлювати, за що і на яких умовах він платить страхову премію страховій компанії.

Бухгалтер 911