In English
04071, Київ, вул. Нижній Вал 15,
поверх 5, офіс 502
На мапі
серпень 2015 року
серпень 2015 року
3698
Головний бухгалтер Катерина Візниця
спеціально для порталу "Дебет-Кредит"

Як відображати страхування автомобіля по КАСКО в бухгалтерському обліку

Головний бухгалтер Катерина Візниця
спеціально для порталу "Дебет-Кредит"

Існують три основні види страхування, які пов'язані з використанням транспортного засобу (ТЗ):

Поговоримо детальніше про облік страхування КАСКО.

До ризиків, які покриваються КАСКО, відносяться пошкодження або знищення внаслідок ДТП, викрадення (крадіжки), пожежі, протиправних дій третіх осіб. Цей вид страхування є добровільним (ст. 6 Закону України «Про страхування»). КАСКО не покриває ризики страхування життя і здоров'я водія, пасажирів, вантажів, що перевозяться, та відповідальності перед третіми особами.

Власник автомобіля і страхова компанія підписують договір, в якому вказано перелік обов'язкових даних, що відображаються в договорі згідно зі ст. 16 Закону про страхування. Плюс наводиться графік оплат за страховку. Платіж може бути разовим на початку дії договору на весь його термін або ж розбитий на кілька частин — раз на півроку, поквартально, помісячно.

У той же час, витрати на страхування практично неможливо пов'язати з конкретними доходами. Саме тому вони будуть відноситися до витрат частинами протягом усього періоду дії договору (п.8 ПСБО 16).
1 січня 2015 року набрав чинності Податковий кодекс, в якому прибуток розраховується згідно з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (ПСБО) України або за міжнародними стандартами фінансової звітності. Відповідно до п.7 ПСБО 16 «витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені». У той же час, витрати на страхування практично неможливо пов'язати з конкретними доходами. Саме тому вони будуть відноситися до витрат частинами протягом усього періоду дії договору (п.8 ПСБО 16).

Призначення витрат визначається залежно від цілей використання транспортного засобу. Якщо автомобіль призначений для використання адміністративним персоналом (директор, бухгалтер) — витрати на страховку відносяться до адміністративних витрат (п.18 ПСБО 16). Якщо ж для перевезення продукції до точок реалізації, здійснення доставки покупцям, тобто витрати на збут (п.19 ПСБО 16), то витрати відображаються на рахунку 23 «виробництво» або в загальновиробничих витратах (п.15.4 ПСБО 16).

ПДВ

Згідно п.196.1.3 надання послуг страхування не обкладаються ПДВ, тому ціна страхового поліса не включає ПДВ, а у Страхувальника немає права на податковий кредит.

Розглянемо на прикладах:

Вартість КАСКО — 6 000 грн., платіж одноразовий.


п/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн. 

Д-т

К-т 

1

Підписано договір страхування, страхова премія сплачена в страхову компанію

655

311

6 000,00

 

2*

Отримано страховий поліс

39

655

6 000,00

3

Витрати віднесені до витрат звітного періоду (6000 грн. / 12 місяців)

23, 91-93

39

500,00

* пункт 2 повторюється щомісяця до закінчення дії договору.

Як відображається в бухгалтерському обліку отримання страхового відшкодування

Приклад 1:

Підприємство застрахувало автомобіль. Страхова сума становить 102 000 грн., а страховий платіж — 4 700,00 грн. В процесі експлуатації автомобіль потрапив у ДТП і отримав пошкодження. Вартість відновлювального ремонту автомобіля — 10 700 грн., франшиза дорівнює 2000 грн. Страхова компанія перерахувала Страхувальнику страхове відшкодування в розмірі 8700 грн. Для відображення операції в бухгалтерському обліку робляться такі проводки:


п/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік 

дебет

кредит

сума, грн. 

1

Отримано страхове відшкодування на р/р

311

377

8 700,00

2

Страхове відшкодування відображено на рахунку 655 «Розрахунки зі страхування майна підприємства»

377

655

8 700,00

3

Нараховано страхове відшкодування по акту (компенсація збитків)

655

751

8 700,00

4

Відображено суму збитку по ДТП

992

337

8 916,67

5

Перераховано кошти на р/р СТО за ремонт авто (гроші від страхової компанії +2000 грн. безумовної франшизи)

377

311

10 700,00

6

Відображено податковий кредит (якщо СТО платник ПДВ)

641

644

1 783,33

7

Списано податковий кредит

644

377

1 783,33

 

Згідно п.14 ПСБО 7 первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних із поліпшенням об'єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводять до збільшення майбутніх економічних вигод. У той же час, ремонт автомобіля після ДТП тільки відновлює початкові експлуатаційні якості ТЗ. Тому згідно п.15 ПСБО 7 витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані (проведення технічного огляду, нагляду, обслуговування, ремонту і т. д.) та одержання первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат поточного періоду .

Тим не менше, внаслідок фізичного пошкодження активу (ДТП) підприємство зобов'язане провести переоцінку автомобіля (п.6.2 ПСБО 28) на дату підготовки річного балансу. Також згідно п.16 ПСБО 7 підприємство має право провести переоцінку об'єкта основних засобів, якщо залишкова вартість цього об'єкта суттєво відрізняється від його справедливої ??вартості на дату балансу. Таким чином, ПСБО 28 зобов'язує підприємство провести переоцінку на дату річного балансу, а п.16 ПСБО 7 дає підприємству право зробити переоцінку на дату проміжного балансу.

Приклад 2:

Підприємство застрахувало автомобіль. Страхова сума становить 102 000 грн. Страховий платіж — 4700 грн. В процесі експлуатації автомобіль потрапив у ДТП і отримав пошкодження. Вартість відновлювального ремонту автомобіля — 10700 грн., при цьому франшиза дорівнює 2000 грн. Страхова компанія перерахувала Страхувальнику страхове відшкодування в розмірі 8700 грн. безпосередньо на СТО. Для відображення операції в бухгалтерському обліку робляться такі проводки:


п/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік 

дебет

кредит

сума, грн.

1

Нараховано страхове відшкодування по акту (компенсація збитків)

655

751

8 700,00

 

2

Перераховано СТО вартість робіт, не покритих страховим відшкодуванням

377

311

2 000,00

3

Підписано акт виконаних робіт з СТО

91,92,93,94

377

8 916,67

 

4

Відображено податковий кредит з ПДВ

641

644

1 783,33

5

Списано податковий кредит

644

377

1 783,33

6

Закрито розрахунки

377

655

8 700,00

 

У базі податкових знань є запис, що у випадку перерахування страхового відшкодування на рахунок СТО, а не на рахунок Страхувальника, останній все одно має право на податковий кредит. Цей запис можна знайти в розділі 101 за запитом «ДТП».

Приклад 3:

Підприємство застрахувало автомобіль. Страхова сума становить 102 000 грн. Страховий платіж — 4700 грн. У ході експлуатації автомобіль потрапив у ДТП і не підлягає відновленню. Первісна вартість становить 102 000 грн., знос — 30 600 грн., а страхове відшкодування — 68 000 грн.


п/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

дебет

кредит

сума, грн. 

1

Списано залишкову вартість авто

993

105

71 400,00

2

Списано нарахований знос

131

105

30 600,00

3

Отримано страхове відшкодування

311

655

68 000,00

4

Відображено компенсацію збитку

655

751

68 000,00

 

Залежно від того, як домовляться між собою Страхувальник і страхова компанія, розбитий автомобіль може перейти у власність останньої або ж залишається в розпорядженні власника. Якщо ТЗ переходить до страхової компанії, підписується акт прийому-передачі. Якщо автомобіль залишається у власності підприємства, то в разі його продажу робляться такі проводки:


п/п

Зміст операції

Бухгалтерський облік

дебет

кредит

сума, грн.

1

Оприбутковано запчастини / металобрухт

20

719

15 000,00

2

Відображено реалізацію запчастин / металобрухту

377

712

12 500,00

3

Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ

377

643

2 500,00

4

Списано на витрати вартість запчастин

943

20

15 000,00

5

На розрахунковий рахунок надійшла оплата за запчастини/металобрухт

311

377

15 000,00

dtkt.com.ua