In English
04071, Київ, вул. Нижній Вал 15,
поверх 5, офіс 502
На мапі
квітень 2012 року
квітень 2012 року
1793
Керуючий партнер Олександр Саусь
спеціально для Генеральний директор

Прийняття рішень лідерами бизнесу

Керуючий партнер Олександр Саусь
спеціально для Генеральний директор

Соціум в більшості випадків описується нормальним розподілом. Наприклад, розподіл коефіцієнта інтелекту (IQ). Разом з тим нормальний розподіл характеризується центральною областю, яка формує більшість (закон Парето), і бічними частинами, які відповідають за винятки із загального правила. При описі поведінки соціума в якості індивіда береться саме представник «центру» розподілу, оскільки він дуже схожий на більшість. Лідери відносяться до винятків: вони й стають лідерами, бо їхні дії відмінні від дій більшості та призводять до кращого результату.

Прийняття стратегічних рішень для компанії є прерогативою лідерів-керівників. Таким чином, при вивченні прийняття рішень лідерами, функція цінності (ФЦ) для лідерів має інший вигляд. Класична ФЦ побудована на підставі того, що в індивіда превалює побоювання втратити над можливістю отримати. Це атрибут перших щаблів піраміди потреб за Маслоу. Лідери знаходяться на вищих рівнях піраміди (в ідеалі – на рівні самореалізації). З цієї причини ФЦ для них має інвертований вигляд: бажання придбати превалює над страхом втратити.

Ми живемо в дуже динамічному світі, а між прийняттям рішення та втіленням його в життя проходить деякий час. Прийняття рішення лідерами й більшістю відрізняється і в цьому плані. Більшість інертна: якщо після прийняття рішення з’явилися нові незначні зміни в умовах, то вибір не змінюють. Лідери ж, навпаки, вміють реагувати на зміну ситуації і не бояться змінювати свій попередній вибір.

Багато хто з бізнесменів домагається успіху завдяки тому, що приймає рішення, покладаючись на свою інтуїцію. Такі рішення можуть протирічити максимізації очікуваної корисності, але, тим не менше, призводити до найкращих результатів.

За матеріалами журналу "ГЕНЕРАЛЬНЫЙ DИРЕКТОР"